گیمیفیکیشن (Gamification) یک مفهوم است که به واسطه آن می‌توان به حوزه‌هایی که ماهیت بازی ندارند، مکانیسم بازی اضافه کرد. هدف از این کار افزایش انگیزه، درگیری و تلاش بیشتر برای رسیدن به هدف است. تعریف‌های مختلفی از گیمیفیکیشن ارائه شده است که می‌توان تعریف گیب زیکرمن را کامل ترین آنها دانست که می‌گوید به‌کارگیری تفکر بازی محور و ابزارها و سازوکارهای بازی برای درگیر کردن کاربران و حل مسائل و چالش‌ها را گیمیفیکیشن می‌گویند. بسیاری از مردم در نگاه اول تصور می‌کنند که گیمیفیکیشن یک نوع بازی است که برای مشاغل و کسب و کارهای مختلفی طراحی شده است در حالی که این مفهوم یک قابلیت است که می‌تواند به چیزهایی که از قبل وجود داشته باشند مکانیسم بازی را تزریق کند.

در این مقاله از سایت هاتف به پرداز اینفوگرافیک گیمیفیکیشن در برنامه نویسی را برای برنامه نویسان گرامی آماده نموده ایم تا بتواند از گیمیفیکیشن در برنامه نویسی بهره کافی را ببرند.