اغلب نرم افزارهای مدیریت پروژه (Project management software) در زمان دورکاری هم ابزارهای مناسبی برای گزارش گیری و کنترل وظایف تیمی هستند. خوشبختانه تعداد این نرم افزارها برای مدیریت پروژه در زمان دورکاری هم کم نیست و حتی طی سال‌های اخیر نسخه‌های ایرانی از این نرم افزارها هم عرضه شده است. محبوب‌ترین و بهترین نرم افزارهای مدیریت پروژه که در روزهای دورکاری نیز برای مدیران می‌توانند ابزارکارآمدی باشند، به صورت یک اینفوگرافیک ابزارهای دورکاری جمع‌آوری شده است: